Skip to main content

Van bollenpellen naar wonen

Jarenlang stond de bollenschuur van de firma Van Bragt aan de Gladiolenlaan 2. Tot Van Vuuren Elektrotechniek in 1965 hier een filiaal opende. Op deze locatie deed Van Vuuren goede zaken, in Nederland en internationaal. Veel Beverwijkers werken al jaren bij het installatiebedrijf.

Aantrekkelijke locatieĀ 

In 2021 verkocht Van Vuuren Elektrotechniek hun bedrijfspand. Het installatiebedrijf verhuist. Hierdoor komt ruimte vrij aan de Wijk aan Duinerweg voor woningbouw. Een aantrekkelijke locatie om te wonen.

Veel vraag naar woningen

De bouw van 57 woningen draagt bij aan het oplossen van de woningnood. Want ook in Beverwijk is de vraag naar woningen groot. Het is belangrijk dat de woningen duurzaam zijn, zodat ook volgende generaties een fijne plek hebben om te wonen.

Archeologische vondsten

Op deze plek zijn ook archeologische vondsten gedaan. Resten van agrarische en tuinbouwactiviteiten uit de 18e t/m 20e eeuw. En restanten van greppels, waterputten en (paal)kuilen, waarschijnlijk van een nederzetting uit de Karolingische tijd (8e t/m 10e eeuw).

Bron: bureauonderzoek Argo, sept 2022.

Wijk aan Duinerweg is een ontwikkeling van SBB Ontwikkelen en Bouwen. Aan de inhoud zijn geen rechten te ontlenen. Privacy statement.