Skip to main content

Veel gestelde vragen

Over de woningen

Worden het koop- of huurwoningen?

Het is nu nog niet bekend of het huur- of koopwoningen worden. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zijn de huur- en/of koopprijzen al bekend?

De prijzen zijn nog niet bekend. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning?

U kunt zich nog niet inschrijven voor een woning. Eerst moet het bouwplan definitief zijn. Ook moet eerst duidelijk zijn of het koop- en/of vrije sector huurwoningen worden: Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wordt de Gladiolenlaan verbreed ter hoogte van het bouwplan?

Nee, de Gladiolenlaan zelf wordt niet verbreed, maar de gevels van de nieuwbouw komen – afhankelijk van waar je staat – circa 3,5 tot 5 meter verder van de weg te staan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een trottoir en voortuintjes voor de nieuwe woningen. Van gevel tot gevel wordt dit deel van de straat met een nieuw trottoir dus tot 5 m breder.

Zowel de bestaande gevel als de nieuwbouwgevel aan de Gladiolenlaan verspringen en vormen een onregelmatige lijn. Afhankelijk van waar je staat, verschilt de afstand tot de nieuwe gevel. Hierdoor is op een enkele plek de extra afstand circa 2 meter in plaats van 3,5 meter. Maar voor alle woningen aan de Gladiolenlaan geldt dat de afstand tot de nieuwbouw groter wordt dan tot het huidige bedrijfspand.

Over de openbare ruimte

Waar komen bomen en lantaarnpalen te staan?

Er is nog geen definitief plan voor het groen en de verlichting. De locaties op de huidige tekening geven een indruk, maar liggen nog niet vast. Later wordt samen met de gemeente een plan voor het groen opgesteld.

Waar komen huisvuilcontainers te staan?

Er is nog niet onderzocht wat een geschikte plek is voor huisvuilcontainers en een huisvuilophaalpunt.

Over parkeren

Waar parkeren de nieuwe bewoners en hoeveel parkeerplaatsen komen er?

Bij de meeste woningen (52) hoort een privé-parkeerplaats in de parkeergarage van het gebouw. Daarnaast komen er voor bezoekers nog 21 bezoekersparkeerplaatsen: 14 in de Wijk aan Duinerweg en 7 in de Gladiolenlaan. Dit aantal is volgens de parkeernorm van de gemeente Beverwijk.

Bij de herinrichting van de Wijk aan Duinerweg zijn in het verleden parkeerplaatsen aangelegd voor o.a. de bewoners van de Wijk aan Duinerweg. Klopt het dat deze parkeerplaatsen straks ook gebruikt worden door bezoekers van de nieuwbouw?

In het eerste ontwerp waren 10 parkeerplekken voor bezoekers van de nieuwbouw ingetekend in de Wijk aan Duinerweg. Omdat in dit aantal geen rekening was gehouden met de afspraken tijdens de herinrichting van de Wijk aan Duinerweg, komen er hier 4 parkeerplaatsen bij. In totaal komen er dus 14 parkeerplaatsen aan de Wijk aan Duinerweg in plaats van 10.

Over bezonning en schaduw door nieuwbouw

In hoeverre krijgen omwonenden last van schaduw door de nieuwbouw?

De meeste omwonenden merken overdag weinig tot niets van schaduw door de nieuwbouw, zoals bewoners aan de Wijk aan Duinerweg. De woningen aan de Gladiolenlaan hebben in de periode december tot en met maart kans op later zon in de ochtend.

Als de zon schijnt, staat de zon in de Gladiolenlaan op:
– 21 maart en 21 september om circa 9.00 uur op het dak
– 21 december om circa 11.30 uur op het dak (in plaats van 10.30 uur)
– 21 juni is er overdag de hele dag zon

Bekijk hiervoor de zogeheten bezonningsstudie die laat zien tot hoever de schaduw van het woongebouw komt, voor en na de nieuwbouw in de verschillende seizoenen van het jaar.

Over de planning

Wanneer gaat de bouw van start? En wanneer zijn de woningen klaar?

De verwachting is dat de bouw in 2025 van start gaat. Oplevering van de woningen is gepland voor 2027.

Wanneer is het ontwerp definitief?

SBB en de architect hebben alle reacties van omwonenden goed bekeken en waar ruimte was het ontwerp aangepast. Maandag 27 november 2023 is de presentatie van het aangepaste ontwerp aan de buurt. Het ontwerp is definitief als de gemeenteraad met de aanvraag omgevingsvergunning heeft ingestemd. Volgens planning zal dit in het najaar van 2024 zijn.

Wat staat er voor 2023 in de planning?

Om op deze locatie woningen te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor dienen we december 2023/begin 2024 een aanvraag in voor een vergunning om te kunnen bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad hiermee instemt, dan wijzigt de huidige bestemming van ‘werken’ voor deze locatie in de bestemming ‘wonen’.

Hou deze website in de gaten voor het laatste nieuws. Of meldt u via de website aan voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Over het ontwerp

Wat zijn de laatste aanpassingen in het ontwerp?

Het ontwerp is zo aangepast dat het meer tegemoetkomt aan de wensen van de buurt, en het ook een haalbaar plan blijft. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Een woonlaag minder aan Gladiolenlaan
    De studio’s met het kapje en het penthouse aan de Gladiolenlaan zijn uit het ontwerp gehaald. Hierdoor verdwijnt een verdieping waardoor bewoners van de Gladiolenlaan minder hinder hebben van de nieuwbouw en meer zonlicht houden.
  • Hellingbaan vervangt autolift
    In plaats van met een autolift gaan de nieuwe bewoners nu via een hellingbaan naast de brandweerkazerne omhoog naar de eerste verdieping. Ook de hoofdentrees van het gebouw zijn verplaatst.
  • Minder grote woningen
    Er komen meer kleinere woningtypen, zoals gelijkvloerse seniorenwoningen. De woningen zijn gemiddeld kleiner dan in het vorige ontwerp. Het aantal woningen neemt toe van 55 naar 57.

Wijk aan Duinerweg is een ontwikkeling van SBB Ontwikkelen en Bouwen. Aan de inhoud zijn geen rechten te ontlenen. Privacy statement.